Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

.
 
  DIJAKI V ATELJEJU
Tokrat je na sceni ... ženska


  Galerija Meduza in Pretorska palača, Koper
31. marec - 20. april 2017
 

Odprtje: petek, 31. marec 2017

Pretorska palača, Koper, ob 18.00 - Razstava dijaških likovnih izdelkov

Galerija Meduza, Koper, ob 19.00 - Razstava likovnih del umetnic in mentoric: Katje Smerdu, Elise Gandolfo in Luigine Tusini

Dijaki v ateljeju  je vsebinska nadgradnja likovnega natečaja z naslovom Tokrat je na sceni … ki ga je leta 2005 zasnovala tržaška večplastna likovna umetnica Lorena Matic in poteka pod okriljem kulturnega društva Opera Viva iz Trsta. Namenjen je mladim in njihovi ustvarjalnosti ter spoznavanju in raziskovanju razpisane teme. Pedagoško-razstavni projekt poteka v celotnem šolskem letu in obsega ustvarjalne delavnice z mentorji, mednarodni natečaj, podelitev nagrad ter različne razstave. Odziv srednjih šol v Trstu, Vidmu, Gorici in Kopru je vsako leto izjemen, kar dokazujejo številni likovni izdelki (slike, risbe,  video, fotografije, skulpture, strip, likovni izdelki iz tekstila in v različnih mešanih tehnikah),ki jih dijaki prijavijo na natečaj.

Letošnji dvanajsti natečaj Tokrat je na sceni …  ženska je posvečen ženskemu liku. Podnaslov Od pravljic do manj veselih zgodb je mladim ponujal širok razpon idejnih zasnov ter njihovi ustvarjalnosti dopuščal različne svobodne interpretacije. Sodelovanje več kot 250 dijakov potrjuje uspešnost projekta in aktualnost razpisane teme. Ustvarjalne delavnice so potekale pod mentorstvom gostujočih profesoric in umetnic ‒ Elise GandolfoLuigine Tusini, Katje Smerdu ‒ na umetniških licejih Nordio v Trstu in Sello v Vidmu ter na gimnaziji Gian Rinaldo Carli v Kopru. Že drugič se je projektu pridružila tudi italijanska državna šola Leonardo da Vinci v Parizu. Dogajanje celotnega učnega in ustvarjalnega procesa je vseskozi spremljala in fotografsko dokumentirala Lorena Matic.

Nabor oddanih likovnih izdelkov si je ogledala mednarodna žirija, ki so jo sestavljale: Vania Gransinigh, direktorica Muzeja moderne in sodobne umetnosti iz Vidma, Raffaella Sgubin, direktorica Službe muzejev in zgodovinskih arhivov ERPAC, Lorena Matic, umetnica in umetniška vodja projekta iz Trsta, Fulvia Zudič, umetnica in kulturna referentka  Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini iz Pirana, in Tatjana Sirk, kustosinja Obalnih galerij Piran. Žirija je oblikovala izbor nagrajenih del in nagradila vse zastopane likovne zvrsti z nagradami, ki so jih prispevali sponzorji. 

Razstave, ki zaključujejo projekt, bodo letos spet na ogled v Kopru. V Pretorski palači in v palači Gravisi bodo razstavljeni likovni izdelki dijakov, razstavo umetnic, ki so sodelovale kot mentorice, pa gostijo Obalne galerije Piran v koprski Galeriji Meduza.                                                                                                                   

INFO: Tatjana Sirk, galerija.meduza@obalne-galerije.si, T 05 6274 837

Federica CossichTTL