Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

.
 
  XVI. MEDNARODNI EX-TEMPORE KERAMIKE
Pravilnik / Regolamento / Rules


 

PRAVILNIK 

1.  Rok in kraj oddaje:  

- Razstavišče Monfort, Obala 8, Portorož

  od sobote, 29. avgusta do četrtka, 3. septembra 2015 od 9. do 12. in od 17. do 20. ure

- po pošti do 29. avgusta 2015 na stroške pošiljatelja na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, Slovenija

2.  Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Dela, izbrana 

       na podlagi fotografij, so nezamenljiva z drugim delom.

3.  Vsako delo mora biti oddano v embalaži, ki jo zahtevajo uveljavljeni standardi in je uporabna za hranjenje po razstavi. Avtor je dolžan osebno prevzeti keramično delo. 

4.  Dela, ki bodo prispela močno poškodovana ali uničena, ne bodo razstavljena.

5.  Umetnik lahko na lastno odgovornost in stroške zavaruje delo v času transporta do razstavišča in od razstavišča do avtorja. Organizator je odgovoren za poškodbe del v času razstave. 

6.  Vpisnina je 22 €, za študente 11 €

    - plačilo ob oddaji dela ali na podračun pri UJP: 01290-6030358891,

    - plačila iz tujine: Obalne galerije Piran, Banka Slovenije

                                 Swift: BSLJSI2X

                                 IBAN: SI 56012906030358891

 - lanskoletni udeleženci imajo popust (študentje 10 €, ostali 20 €).

7.  Organizator zagotavlja, da bo z deli ravnal po uveljavljenih standardih.

8.  Nagrajenci so dolžni odstopiti nagrajena dela ne glede na določeno prodajno ceno.

9.  Vsa izbrana dela bodo razstavljena v Galeriji Herman Pečarič Piran (do 4. oktobra 2015) in naprodaj po ceni, ki jo določi avtor, upoštevajoč obvezne dajatve.

10.  Avtorji so dolžni do konca oktobra 2015 prevzeti razstavljena dela. Za neprevzeta dela organizator ni odgovoren.

 


TTL