Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

.
 
  XVI. MEDNARODNI EX-TEMPORE KERAMIKE
Vabilo / Invito / Invitation


 

Tehnika: vse keramične tehnike

Tema: prosta  

Čas izdelave: od 1. maja do 15. junija 2015

Velikost: do 100 cm

Teža: prenosljivo (do 20 kg)

Kompozicija: največ iz treh kosov

Označba: v svežo glino vrezan znak EX 2015 ter inicialke imena in priimka ali avtorjev znak.

Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Kompozicija je lahko sestavljena iz največ treh kosov (obvezno priložena fotografija ali skica postavitve).

Za prvi izbor mora biti delo fotografirano iz najmanj treh osnovnih zornih kotov, 5 posnetkov, v formatih JPG, TIF ali RAW (minimalno 1000 pix na stranico).

Obvezno so priloženi: naslov dela, dimenzije, tehnika, prodajna cena in že znane formalnosti (ime in priimek, točen naslov, telefon in e- mail).

Fotografije morajo prispeti najkasneje do 15. junija 2015 

na naslov: Obalne galerije Piran

                XVI. mednarodni ex-tempore keramike

                Tartinijev trg 3

                6330 Piran 

ali po elektronski pošti: obalne.galerije@gmail.com

Prvi izbor na podlagi slikovnega materiala bo opravila mednarodna strokovna žirija. O izboru del za sodelovanje bodo avtorji obveščeni v mesecu juliju 2015.

Za sodelovanje pri izboru na podlagi fotografij ni potrebno plačati vpisnine.

 

 TTL