Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

.
 
  XV. MEDNARODNI EX-TEMPORE KERAMIKE
Pravilnik / Regolamento / Rules


 

Tehnika: vse keramične tehnike

Tema: prosta  

Čas izdelave: od marca do 1. junija 2014

Velikost: do 100 cm

Teža: prenosljivo (do 20 kg)

Kompozicija: največ iz treh kosov

Označba: v svežo glino vrezan znak EX 2014 ter inicialke imena in priimka ali avtorjev znak.

Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Kompozicija je lahko sestavljena iz največ treh kosov (obvezno priložena fotografija ali skica postavitve).

Za prvi izbor mora biti delo fotografirano iz najmanj treh osnovnih zornih kotov, 5 posnetkov, v formatih JPG, TIF ali RAW (minimalno 1000 pix na stranico).

Obvezno so priloženi: naslov dela, dimenzije, tehnika, prodajna cena in že znane formalnosti (ime in priimek, točen naslov, telefon in e-mail).

Fotografije morajo prispeti najkasneje do 1. junija 2014

na naslov: Obalne galerije Piran

              XV. mednarodni ex-tempore keramike

              Tartinijev trg 3

              6330 Piran 

ali po elektronski pošti: 

obalne.galerije@gmail.com

Prvi izbor na podlagi slikovnega materiala bo opravila mednarodna strokovna žirija. O izboru del za sodelovanje bodo avtorji obveščeni v mesecu juliju 2014.

Za sodelovanje pri izboru na podlagi fotografij ni potrebno plačati vpisnine.

Po prvem izboru na podlagi prispelih fotografij veljajo za sodelovanje na XIII. mednarodnem ex-temporu keramike že ustaljena pravila navedena v Pravilniku.

PRAVILNIK 

1.  Rok in kraj oddaje:  

- Razstavišče Monfort, Obala 8, Portorož

   od sobote, 30. avgusta do četrtka, 4. septembra 2014

   od 10. do 12. in od 16. do 18. ure

- po pošti do 30. avgusta 2014 na stroške pošiljatelja 

   na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, Slovenija

2.  Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Dela, izbrana na podlagi fotografij, so nezamenljiva z drugim delom. 

3.  Vsako delo mora biti oddano v embalaži, ki jo zahtevajo uveljavljeni standardi in je uporabna za hranjenje po razstavi. Avtor je dolžan osebno prevzeti keramično delo. 

4.  Dela, ki bodo prispeno poškodovana ali uničenala moč, ne bodo razstavljena.

5.  Umetnik lahko na lastno odgovornost in stroške zavaruje delo v času transporta do razstavišča in od razstavišča do avtorja. Organizator je odgovoren za poškodbe del v času razstave. 

6.  Vpisnina je 22 €, za študente 11 €. 

     - plačilo ob oddaji dela ali na podračun pri UJP: 01290-6030358891,

     - plačila iz tujine: Obalne galerije Piran, Banka Slovenije

                                 Swift: BSLJSI2X

                                 IBAN: SI 56012906030358891

     - lanskoletni udeleženci imajo popust (študentje 10 €, ostali 20 €).

7.  Organizator zagotavlja, da bo z deli ravnal po uveljavljenih standardih.

8.  Nagrajenci so dolžni odstopiti nagrajena dela ne glede na določeno prodajno ceno.

9.  Vsa izbrana dela bodo razstavljena v Galeriji Herman Pečarič Piran (do začetka oktobra 2014) in naprodaj po ceni, ki jo določi avtor, upoštevajoč obvezne dajatve.

10.  Avtorji so dolžni do konca oktobra 2014 prevzeti razstavljena dela. Za neprevzeta dela organizator ni odgovoren.

 

 

 TTL