Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

.
 
  XIII. MEDNARODNI EX-TEMPORE KERAMIKE
Pravilnik


 

Tehnika: vse keramične tehnike

 

Tema: prosta  

 

Čas izdelave: od marca do 1. junija 2012

 

Velikost: do 100 cm

 

Teža: prenosljivo (do 20 kg)

 

Kompozicija: največ iz treh kosov

 

Označba: v svežo glino vrezan znak EX 2012 ter inicialke 

                   imena in priimka ali avtorjev znak.

 

Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Kompozicija je lahko sestavljena iz največ treh kosov (obvezno priložena fotografija ali skica postavitve).

 

Za prvi izbor mora biti delo fotografirano iz najmanj treh osnovnih zornih kotov, 5 posnetkov, v formatih JPG, TIF ali RAW (minimalno 1000 pix na stranico).

Obvezno so priloženi: naslov dela, dimenzije, tehnika, prodajna cena in že znane formalnosti (ime in priimek, točen naslov, telefon in e- mail).

 

Fotografije morajo prispeti najkasneje do 1. junija 2012 

na naslov: Obalne galerije Piran

                  XIII. mednarodni ex-tempore keramike

                  Tartinijev trg 3

                  6330 Piran 

ali po elektronski pošti: 

galerija.meduza@obalne-galerije.si

 

Prvi izbor na podlagi slikovnega materiala bo opravila mednarodna strokovna žirija. O izboru del za sodelovanje bodo avtorji obveščeni v mesecu juliju 2012.

 

Za sodelovanje pri izboru na podlagi fotografij ni potrebno plačati vpisnine.

 

Po prvem izboru na podlagi prispelih fotografij veljajo za sodelovanje na XIII. mednarodnem ex-temporu keramike že ustaljena pravila navedena v Pravilniku.

 
 

PRAVILNIK 

 

1.  Rok in kraj oddaje:  

- Galerija Herman Pečarič, Leninova 1, Piran

   od sobote, 1. do četrtka, 6. septembra 2012

   od 10. do 12. in od 16. do 18. ure

- po pošti do 1. septembra 2012 na stroške pošiljatelja 

   na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 

   6330 Piran, Slovenija

 

2.  Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Dela, izbrana 

       na podlagi fotografij, so nezamenljiva z drugim delom.

 

3.  Vsako delo mora biti oddano v embalaži, ki jo zahtevajo uveljavljeni standardi in je uporabna tako za hranjenje po razstavi kot morebitno vračanje keramike! V primeru, da je embalaža neuporabna za vračanje, je avtor dolžan osebno prevzeti keramično delo. 

 

4.  Dela, ki bodo prispela močno poškodovana ali uničena, ne bodo razstavljena in bodo vrnjena naslovniku.

 

5.  Umetnik lahko na lastno odgovornost in stroške 

zavaruje delo v času transporta do razstavišča in od razstavišča do avtorja. Organizator je odgovoren za poškodbe del v času razstave. Dela so v času razstave zavarovana.

 

6.  Vpisnina je 22 €, za študente 11 €

       - plačilo ob oddaji dela ali na podračun pri UJP: 

  01290-6030358891,

- plačila iz tujine: Obalne galerije Piran, 

                                 Banka Slovenije

                                 Swift: BSLJSI2X

                                 IBAN: SI 56012906030358891

 - lanskoletni udeleženci imajo popust (študentje 10 €,  

   ostali 20 €).

 

7.  Organizator zagotavlja, da bo z deli ravnal po uveljavljenih standardih.

 

8.  Nagrajenci so dolžni odstopiti nagrajena dela ne glede 

       na določeno prodajno ceno.

 

9.  Vsa izbrana dela bodo razstavljena v Galeriji Herman Pečarič (do začetka oktobra 2012) in naprodaj po ceni,  ki jo določi avtor, upoštevajoč obvezne dajatve.

 

10.  Avtorji so dolžni do konca oktobra 2012 prevzeti razstavljena dela v galeriji Herman Pečarič v Piranu. Razstavljena dela, ki so bila poslana  po pošti in opremljena z ustrezno embalažo, lahko organizator vrne po pošti na avtorjeve stroške (obvezno predplačilo). Za poškodbe ob vračanju organizator ne prevzema odgovornosti.

 
 TTL