Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

.
 
  XI. Mednarodni Ex-tempore keramike


 

ex

Tehnika: vse keramične tehnike

Tema: prosta

Čas izdelave: od marca do 1. junija 2010

Velikost: do 100 cm

Teža: prenosljivo (do 20 kg)

Kompozicija: največ iz treh kosov

Označba: v svežo glino vrezan znak 2010 ter inicialke
imena in priimka ali avtorjev znak.

Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Kompozicija je lahko
sestavljena iz največ treh kosov (obvezno priložena fotografija ali
skica postavitve).

Za prvi izbor mora biti delo fotografirano iz najmanj treh
osnovnih zornih kotov, poslano na CD ju v formatih JPG, TIF ali RAW
(minimalno 1000 pix na stranico).
Obvezno so priloženi: naslov dela, dimenzije, tehnika in
že znane formalnosti (ime in priimek, točen naslov, datum rojstva,
telefon in e- mail).

Fotografije morajo prispeti najkasneje do 1. junija 2010
na naslov:

Obalne galerije Piran
XI. mednarodni ex-tempore keramike
Tartinijev trg 3
6330 Piran

Prvi izbor na podlagi slikovnega materiala bo opravila mednarodna
strokovna žirija. O izboru del za sodelovanje bodo avtorji
obveščeni v mesecu juliju 2010.

Za sodelovanje pri izboru na podlagi fotografij ni potrebno plačati
vpisnine.

Po prvem izboru na podlagi prispelih fotografij veljajo za sodelovanje
na X. mednarodnem ex-temporu keramike že ustaljena pravila
navedena v Pravilniku.

 

PRAVILNIK

1. Rok in kraj oddaje:
- Mestna galerija Piran
od sobote, 28. avgusta do četrtka, 2. septembra 2010 med 8. do 20. uro

- po pošti: do 1. septembra 2010 na stroške pošiljatelja
na naslov: Obalne galerije Piran, Tartinijev trg 3, 6330 Piran, Slovenija

2. Vsako delo mora biti oddano v embalaži, ki jo zahtevajo uveljavljeni standardi in je uporabna tako za hranjenje po razstavi kot morebitno vračanje keramike! V primeru, da je embalaža neuporabna za vračanje, je avtor dolžan osebno prevzeti keramično delo, sicer postane last organizatorja. Delu je treba priložiti prodajno ceno in točen naslov pošiljatelja za vračanje.3. Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Dela, ki so bila izbrana na podlagi fotografij so nezamenljiva s kakršnimkoli drugim delom.

4. Dela, ki bodo prispela močno poškodovana ali uničena,
ne bodo razstavljena in bodo vrnjena naslovniku.

5. Umetnik lahko na lastno odgovornost in stroške zavaruje delo v času transporta do razstavišča in od razstavišča do avtorja. Organizator je odgovoren za poškodbe del v času razstave. Dela so v času razstave zavarovana.

6. Vpisnina je 22 €, za študente 11€.
- plačilo ob oddaji dela ali na podračun pri UJP: 01290-6030358891,
- plačila iz tujine: Obalne galerije Piran,
Banka Slovenije
Swift: BSLJSI2X
IBAN: SI 56012906030358891
- lanskoletni udeleženci imajo popust (študentje 10 €, ostali 20 €).

7. Organizator zagotavlja, da bo z deli ravnal po uveljavljenih
standardih.

8. Nagrajenci so dolžni odstopiti nagrajena dela ne glede na določeno
prodajno ceno.

9. Vsa izbrana dela bodo razstavljena v Galeriji Herman Pečarič
(razstava bo na ogled do konca septembra 2010) in naprodaj po ceni, ki jo
določi avtor, upoštevajoč obvezne dajatve.

10. Avtorji so dolžni do konca oktobra 2010 prevzeti razstavljena dela v Mestni galeriji v Piranu. Razstavljena dela, ki so bila poslana po pošti in opremljena z ustrezno embalažo, lahko organizator vrne po pošti na avtorjeve stroške (obvezno predplačilo). Za poškodbe ob vračanju organizator ne prevzema odgovornosti.Ob neupoštevanju zgoraj navedenih pravil postanejo keramična
dela last organizatorja.


NAGRADE

I. GRAND PRIX X. mednarodnega ex-tempora keramike

1000 € STUDIO GALERIJA GASSPAR PIRAN

II. Velika odkupna nagrada

650 € ARTINVEST d.o.o., PIRAN

III. Odkupna nagrada

450 € SCARBO d.o.o., KOPER

IV. Odkupna nagrada za najbolj izvirno delo:
samostojna razstava v Galeriji Herman Pečarič

OBALNE GALERIJE PIRAN / GALLERIE COSTIERE PIRANO

MEDNARODNA STROKOVNA ŽIRIJA /

- Franco Bertoni, Faenza (Italija / Italia / Italy)
- Iztok Maroh, Maribor (Slovenija / Slovenia / Slovenia)
- Blaženka Šoić Štebih, Varaždin (Hrvaška / Croazia / Croatia)
- Tatjana Sirk, Piran (tajnik / segretaria / secretary)

 

 

 TTL